Výsledky vyhledávání ve znalostní bázi zrušit hledání

Název Typ dokumentu Přidáno
Příklady adaptace sídel na změnu klimatu Obecná literatura vč. obecné metodiky
Neperiodická publikace
6. 5. 2020

Klimatická změna s sebou přináší nové výzvy, na které se musí města adaptovat, pokud chtějí být příjemným a fungujícím místem pro život. Tyto výzvy mohou představovat jak příležitosti, tak hrozby jako jsou  extrémní výkyvy počasí, s extrémní teploty, nedostatek vody a přívalové deště. Tyto hrozby působí negativně na život ve městech stejně tak jako na fungování měst. Pokud ale město investuje do správných opatření, může dojít ke zlepšení fungování města i ke zlepšení životních podmínek ve městě stejně tak jako tyto opatření mohou přispět ke zmírňování negativních dopadů spojených s klimatickou změnou. Cílem této práce bylo zmapovat, jak se města v České republice adaptují na změnu klimatu prostřednictvím konkrétních příkladů a vytvořit tak soubor možných adaptačních opatření. K naplnění tohoto cíle byla využita metoda analýzy dostupných dokumentů volně přístupných na internetu.

Publikaci si můžete stáhnout zde

Tématické klíče:   Sektor urbanismu   Politik   Vědec   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Krupobití   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Námraza a ledovka   Extrémní úhrny sněhových srážek   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo   Inverzní situace, bezvětří   Bouřka (blesky)   Bouřka, blesky   EU/Stát (NUTS 0)   EU/NUTS I   EU/NUTS II   EU/Kraj (NUTS III)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   6. 5. 2020
Management travnatých ploch v období dlouhodobého sucha a horka Obecná literatura vč. obecné metodiky
Neperiodická publikace
2. 7. 2019

Toto doporučení je využitelné pro všechny vlastníky a správce zeleně, a to zejména pro trávníky bez umělé závlahy. Doporučení obsahuje jak rady, postupy i praktické příklady pro parkové a pobytové trávníky, tak i základní doporučení pro údržbu lučních a květnatých porostů. Dodržením těchto jednoduchých pravidel je možné se vyhnout nevratnému poškození travnatých ploch.

Metodické doporučení zpracoval odbor ochrany prostředí MHMP pro hlavní město Prahu, ale je využitelné obecně.

Dokument ke stažení

 

Tématické klíče:   Sektor voda   Sektor zeleň a lesnictví   Politik   Úředník   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   2. 7. 2019
Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře Ostatní
Související dokumenty
29. 5. 2019

Statutární město Olomouc schválilo 26. 4. 2019 komplexní studii shrnující možnosti přizpůsobení se změně klimatu prostřednictvím aplikace principů hospodaření s dešťovou vodou (HDV) a vytvářením modrozelené infrastruktury (MZI). Materiál může výborně posloužit jako katalog jednotlivých opatření a návrhů jejich praktického uplatnění v konkrétních podmínkách. Studie shrnuje stávající stav legislativy a východiska pro implementaci HDV a MZI ve městech ČR.

Citace: VÍTEK, Jiří aj., Hospodaření se srážkovými vodami - cesta k modrozelené infrastruktuře, Brno: JV PROJEK VH, s.r.o., 2019

Odkaz na studii na webu města Olomouc

Kopie studie ke stažení ze znalostní báze

 

Tématické klíče:   Sektor urbanismu   Politik   Vědec   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)   Vesnice   Přívalové srážky a lokální (bleskové) povodně   Plošné (velké) říční povodně   Krupobití   Extrémní nízké úrhny srážek a sucho   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Extrémně nízké teploty   Námraza a ledovka   Extrémní úhrny sněhových srážek   Extrémně silný vítr, orkán, tornádo   Inverzní situace, bezvětří   Bouřka (blesky)   Bouřka, blesky   Globální   Evropa   Evropská unie   EU/Stát (NUTS 0)   EU/NUTS I   EU/NUTS II   EU/Kraj (NUTS III)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   29. 5. 2019
Stromy v ulicích by měly mít svoji čáru v mapě, říká Ondřej Fous Článek (obecný) - mimo odborná periodika
Periodika / časopisy
14. 5. 2019

Jak se žije stromům ve městech a ve volné krajině a jak by se správně mělo pečovat o stromy. Velký rozhovor se zahradníkem, zahradním designérem, vysokoškolským pedagogem a publicistou Ondřejem Fousem.

Celý článek: https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/stromy-v-ulicich-by-mely-mit-svoji-caru-v-mape-rika-ondrej-fous

Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   14. 5. 2019
Chcete čistou vodu v rybnících? Pak nepomůže vyhnat rybáře a přestat chovat kapry, říká Jindřich Duras Článek (obecný) - mimo odborná periodika
Periodika / časopisy
14. 5. 2019

Rybníky, ve kterých by se dalo koupat, aby jeden pohledal. O různých způsobech využívání rybníků, rybářích, kaprech, odpadních vodách a znečištění rybníků jsme si povídali s hydrobiologem ze státního podniku Povodí Vltavy Jindřichem Durasem.

Celý článek: https://ekolist.cz/cz/publicistika/rozhovory/chcete-cistou-vodu-v-rybnicich-pak-nepomuze-vyhnat-rybare-a-prestat-chovat-kapry-rika-jindrich-duras

Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   14. 5. 2019