Výsledky vyhledávání ve znalostní bázi zrušit hledání

Název Typ dokumentu Přidáno
Portál Libuše Komplexní portál
WWW stránka
16. 7. 2020

Pracovníci Matematicko-fyzikální fakulty UK uvedli do provozu portál Libuše.

Portál poskytuje velmi podrobnou meteorologickou předpověď a předpověď kvality ovzduší v Praze. Prostřednictvím matematického modelování zpřesňuje jinak dobře známé předpovědní modely a navíc přináší novinku v podobě předpovědi kvality ovzduší. Model pracuje ve vysokém rozlišení a zohledňuje existenci a průvodní jevy "městského tepelného ostrova" (UHI) a proudění v zastavěném prostředí. Model poskytuje nejen praktické informace obyvatelům města, ale je také ukázkou využití matematicko-fyzikálních metod pro analýzu dopadů změny klimatu v zastavěném prostředí.

Portál Libuše je dostupný na http://libuse.urbipragensi.cz/

Tématické klíče:   Sektor ovzduší   Politik   Vědec   Úředník   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Extrémně vysoké teploty (vlny horka) a UHI   Obec
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   16. 7. 2020
Příklady adaptačních opatření v zahraničí Ostatní
Související dokumenty
3. 7. 2020

Práce je zaměřena na příklady konkrétních adaptačních opatření z Evropy tak, aby bylo možné se těmito adaptacemi inspirovat pro aplikaci v podmínkách České republiky. Jednotlivé příklady jsou uspořádány do tří základních kategorií opatření - zelená, šedá a měkká . Příklady, které se dotýkají více kategorií jsou zařazeny do kategorie s nejvyšší váhou v rámci konkrétního opatření.

Dokument si můžete stáhnout zde.

Tématické klíče:   Generální problematika   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   Malé město, městys (cca 3-10tis.)
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   3. 7. 2020
Případová studie Vršovice Ostatní popisy projektu / postupu
Případová studie
3. 7. 2020

Studie se zabývá návrhem konkrétních adaptačních opatření veřejných prostorů v MČ Vršovice a vznikla jako součást resp. praktická řást diplomové práce na téma Veřejné prostory a jejich význam v mikroklimatu města na příkladu městské čtvrti Vršovice, která byla obhájena v červnu 2020 na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu - AMBIS. Práce obsahuje manuál možných opatření pro Vršovice a zejména návrh adaptačních opatření veřejného prostoru - terasy před Úřadem MČ.

Text případové studie si můžete stáhnout zde

Tématické klíče:   Generální problematika   Politik   Vědec   Úředník   Pedagog   Student   Aktivní laik   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   3. 7. 2020
The Carbon-neutral Helsinki 2035 Action Plan Odkazovaný dokument je v anglickém jazyce Strategie, politika, koncepce
Související dokumenty
11. 6. 2020

HELSINKY REGION INFOSHARE. The Carbon-neutral Helsinki 2035 Action Plan, 2018  [online]. Dostupné z: https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/HNH-2035/Carbon_neutral_Helsinki_Action_Plan_1503019_EN.pdf

Český překlad dokumentu je možné prohlédnout zde

 

Tématické klíče:   Generální problematika   Sektor ovzduší   Politik   Úředník   Pedagog   Student   Velké město (cca 50tis.+)   EU/NUTS II   EU/Kraj (NUTS III)   Mikroregion (z funkčního hlediska)   Obec   Sektor zdraví obyvatel   Sektor energetika   Sektor urbanismu   Sektor doprava a telekomunikace   Sektor bezpečnost
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   11. 6. 2020
Helsinky - přehled adaptačních opatření na změnu klimatu Strategie, politika, koncepce
Související dokumenty
1. 6. 2020

Město Helsinky má vytvořený velmi zajímavý akční plán adaptace na změnu klimatu, který obsahuje velké množství adaptačních opatření. Adaptační opatření jsou rozdělena do 16 okruhů. Dokument přináší český předklad, aby se tato zajímavá adaptační opatření mohla stát inspirací i pro širší českou odbornou komunitu.

Dokument ke stažení zde.

Tématické klíče:   Generální problematika   Sektor ovzduší   Sektor zdraví obyvatel   Sektor energetika   Sektor urbanismu   Sektor bezpečnost   Politik   Úředník   Pedagog   Student   Velké město (cca 50tis.+)   Střední město (cca 10tis.+)   EU/Stát (NUTS 0)   Obec   Sektor doprava a telekomunikace
Vložil:   David Kunssberger
Aktualizováno:   1. 6. 2020