Civitas per Populi, o. p. s. je příjemcem grantu z norských fondů, z nichž je projekt financován. Má na starosti vedení projektového týmu, jednání s místními zastupiteli a odborné práce na případových studiích. Pořádá též akce pro veřejnost – anketní šetření a přednášky.

 

Porsenna, o. p. s. organizuje a pořádá semináře pro partnerská města. Spolu s CzechGlobe a Civitas per Populi pracuje na případových studiích pro partnerská města. Specializuje se na návrhy konkrétních adaptačních opatření, které budou součástí případových studií.

 

Agentura Koniklec, o. p. s. má na starosti vytváření a správu webového portálu, který má pro města a obce zajistit prostor pro sdílení informací a zkušeností k adaptacím. Zároveň je odpovědná za vytváření znalostní báze, která bude součástí webového portálu a bude sloužit jako praktický nástroj k tvorbě adaptačních strategií. 

Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. p. s. má na starosti propagaci projektu. Píše tiskové zprávy, je v kontaktu s médii, dokumentuje pořádané projektové akce. Vytváří propagační texty a materiály. Spolupodílí se na tvorbě informační databáze pro webový portál.

 

Ekocentrum Koniklec, o. p. s.  se věnuje environmentálnímu vzdělávání v partnerských městech. Vypracovává projekt pro školy, v němž si žáci budou zjistí jak se zkoumají a hodnotí rizika změny klimatu na jejich město a též si budou moci vyzkoušet navrhnout vlastní adaptační opatření.

Centrum výzkumu globální změny, v. v. i. má na starosti odborný obsah projektu – vytváření odborných textů a dat a zároveň vedení analytických částí seminářů v partnerských městech, které jsou základem pro případové studie. moci vyzkoušet navrhnout vlastní adaptační opatření.