V Paříži právě začala mezinárodní klimatická konference COP 21, která potrvá do 11. prosince. V době jejího konání  bude jedno podobně zaměřené setkání hostit i Praha. Dne 3. prosince přivítá účastníky z celé České republiky „česká“ konference Adaptace sídel na změnu klimatu. Tato akce je první z podobně zaměřených velkých setkání, která mohou být uspořádána díky podpoře z tzv. Norských fondů, přesněji z Finančního mechanismu EHP/Norska.

Celý text tiskové zprávy ve formátu MS Word si můžete stáhnout zde.