V rámci dokončování pilotních aktivit projektu Adaptace sídel, podpořeného z fondů EEA (Norské granty), byly expertními projektovými týmy dokončeny  případové studie k Adaptaci na změnu klimatu pro města Hradec Králové a Dobruška.
Obě studie byly slavnostně předány zástupcům měst dne 24.října 2016, takřka rok po přijetí Národní strategie přizpůsobení změně klimatu ČR. Souhrnný materiál obsahuje výstupy anket, výstupy práce a náměty studentů a žáků místních škol a také návrhy vyplývající z expertního posouzení bezpečnostního stavu měst a možná řešení.
Co umožní předané případové studie - cestovní mapy k adaptaci na změnu klimatu?
Je to odrazový můstek pro přijetí vlastní Strategie města k adaptaci na změnu klimatu, v případě rozpracování a přijetí strategie pak může město lépe čerpat finance ze zdrojů ČR i ze zahraničí na různé činnosti spojené se zmírněním dopadů změny klimatu. Kromě toho lze Strategii adaptace využít k prevenci negativních vlivů uvnitř města a zlepšení kvality života občanů, či k omezení krizových situací. Nemalým dílem strategie je i možnost preventivní komunikace s veřejností, která bude vlivy dříve, či později zasažena.
Uvedené strategie byly doplněny i zpracovanou Metodikou a přístupem k databázím spojeným s vytvořením akčního plánu a postupů na zmírnění vlivů změny klimatu.
Předáním strategií končí formální spolupráce s městy v rámci projektu Adaptace sídel, neformální díl práce ale může nyní začít, pokud samozřejmě města uchopí příležitost do svých rukou.
Za tým projektu Adaptace sídel
Michael Pondělíček
za Civitas per Populi, jako nositele grantu
 
Projekt byl podpořen z finančních mechanismů - grantu Islandu, Lichtenštejnska a Norska.
Podílely se na něm organizace :
Agentura Koniklec, Ekocentrum Koniklec, Porsenna, Timur a
Ústav pro výzkum globální změny AV ČR, v.v.i.
 
V Dobrušce byly předány podklady k adaptaci na změnu klimatu a případová studie pro město (Cestovní mapa k adaptaci) za účasti starosty města Ing. Petra Lžíčaře (vlevo, blíže k oknu) a místostarosty Ing. Petra Poláčka
 

Případovou studii a další materiáoly v HK převzal za město oficiálně náměstek primátora pro oblast školství, sportu a životního prostředí Milan Jaroš.