Ve dnech 18. a 19. srpna mezi 11. a 14. hodinou se uskutečnilo termovizní snímkování některých veřejných prostorů bezpilotním prostředkem – dronem s termovizní kamerou. Cílem bylo zjistit povrchovou teplotu a emisivitu (v běžných letních klimatických podmínkách) materiálů, použitých při rekonstrukcích náměstí 28. října a Riegrova náměstí v Hradci Králové. Emisivita je definovaná jako poměr intenzity vyzařování reálného tělesa k intenzitě vyzařování absolutně černého tělesa se stejnou teplotou. Emisivita tak určuje schopnost tělesa vyzařovat teplo. Je to bezrozměrná veličina.

Podrobnosti o prvních výsledcích se dočtete v tomto článku.