Dne 18.8.2016 se uskutečnilo termovizní snímkování tzv. „tepelných ostrovů“ v Hradci Králové. Monitorovány byly veřejné prostory na Ulrichově náměstí, náměstí 28. října a Riegrově náměstí.

Městský tepelný ostrov je městská zástavba, která vykazuje znatelně vyšších teplot než její okolí. Teplotní rozdíly jsou nejvýraznější při přímém slunečním svitu a slabém větru či bezvětří.

Smyslem monitoringu tepelných ostrovů je určení teplotních rozdílů mezi jednotlivými typy povrchů (beton, asfalt, druhy dlažby, zelený pokryv, vzrostlé stromy, vodní prvky) a vytvoření metodiky při navrhování struktur veřejných ploch ve městě.

Pro snímkování byl použit bezpilotní letoun, tzv. dron, který zapůjčila firma Kelcom s.r.o. Hradec Králové. 

Výsledkem bude termovizní mapa, kde budou charakterizovány jednotlivé povrchy a teplotní rozdíly mezi nimi. Akce se uskutečnila v rámci projektu Adaptace sídel na změnu klimatu (projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska) na kterém město Hradec Králové participuje.

 

O akci informoval i článek v Hradeckém deníku