Hospodaření s dešťovou vodou jako součást adaptace měst na změnu klimatu

Seminář se koná dne 16. května 2018 v budově Magistrátu města Opavy.

Je součástí cyklu seminářů, které se zabývají aktuální problematikou hospodaření s dešťovými vodami (HDV), která je nedílnou součástí adaptační strategie zmírnění dopadů změn klimatu. Jednou z podmínek udržitelného rozvoje je i systémová aplikace hospodaření s dešťovou vodou.

Hlavní náplní seminářů:

Pozvánka a program semináře ke stažení