Seminář Krajina nás spojuje

Semenec, o. p. s. za podpory MŽP pořádá seminář pro obce

Témata semináře:

Cílem semináře je uvědomit si souvislosti procesů v krajině a ekosystémech, vztahy mezi počasím, stavem krajiny a hospodařením s půdou a příčiny současných problémů se vzrůstajícím suchem a nedostatkem vody. Seminář se koná 26. 6. 2018 v zasedací místnosti Městského úřadu v Písku, Budovcova 207/6, 1. patro od 9:00 do 15:00 hod. Je určen pro členy obecních a městských samospráv (starosty, místostarosty, zastupitele), pro úředníky obecních a městských úřadů, vlastníky půdy i zemědělce a pořádá ho organizace Semenec, o.p.s. v rámci projektu podpořeného MŽP.

Seminář je zdarma. Účastníci obdrží osvědčení o jeho absolvování. Počet účastníků je omezen. Uzávěrka příjmu přihlášek je 18. 6.

Kontakt pro přihlášení: Barbora Šímová, semenec.ops@gmail.com, tel.: 604 626 894.

 

Stáhněte si program semináře