Využití dešťové vody v obcích

Od 1. března 2018 až do 7. ledna 2019 je možné podávat projekty ve 113. výzvě Operačního programu Životní prostředí. Podporována jsou mimo jiné tato opatření:

O dotaci může požádat obec, úřad, škola, nezisková organizace i další žadatelé. 

Kompletní podmínky výzvy jsou dostupné na webových stránkách Operačního programu ŽP.