Druhé kolo "Deštovky" startuje dnes

MŽP dnes oficiálně otevřelo druhou výzvu k podávání žádostí do programu Dešťovka. Cílem výzvy je je motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

Podpora je poskytována ve výši až 50 % uznatelných nákladů. Na program je vyčleněno 240 mil. Kč a žádosti jsou příjmány do 7. září 2017 nebo do vyčerpání alokace.

Všechny dokumenty k programu Deštovka i aktuální výzvu Dešťovka II najdete na webových stránkách SFŽP.