Praha spustila provoz bezpečnostního portálu

Od 1. června 2017 jsou  pražané i návštěvníci metropole  prostřednictví nového portálu informováni o aktuálním dění v Praze týkajícím se například větších dopravních nehod, nehod při stavebních činnostech, ekologických havárií, větších požárů, výpadků elektřiny, povodní a podobně. Informace na portál poskytuje Operační středisko krizového štábu hlavního města Prahy, které je dostává od ostatních složek Integrovaného záchranného systému. 

Prostřednictvím portálu budou uživatelé také seznámeni s plánovanými akcemi a aktualitami z oblasti bezpečnosti, krizového řízení a prevence včetně fotogalerií. Dále se budou zobrazovat informace z Českého hydrometeorologického ústavu, například výstrahy, počasí, kvalita ovzduší a hydrologie.

Portál obsahuje také informace užitečné rady z oblasti ochrany obyvatelstva, krizového plánování, technologií, bezpečnosti a prevence včetně dokumentů. Jeho neveřejná část je určena také pracovníkům složek Integrovaného záchranného systému a pracovníkům krizového řízení jednotlivých městských částí.

Jednotlivé články, události a aktuality je možné sdílet na sociálních sítích facebooku a twitteru.

Zájemci se mohou na portálu také zaregistrovat a dostávat novinky na svůj e-mail, portál je přizpůsoben také pro mobilní telefony.

Portál je k dispozici na internetové adrese https://bezpecnost.praha.eu/